Openstelling VTV per 1-7; groepsindeling

De Rijksoverheid heeft – onder voorbehoud – toestemming gegeven aan de binnensport om onder strenge voorwaarden de activiteiten weer te starten vanaf woensdag 1 juli.

Het VTV-bestuur wil er alles aan doen om deze openstelling onder strenge voorwaarden per 1 juli mogelijk te maken.

De strenge voorwaarden hebben te maken met de maatregelen die de club moet nemen om het risico op besmetting zoveel als mogelijk tegen te gaan, met name voor de groep in de leeftijd van 18 jaren en ouder.

We willen hier in twee fasen uitwerking aan geven.
Fase 1: beperking en regulering toegang
Fase 2: richtlijnen en gedragsregels tijdens de activiteiten.

We doen dit in twee fasen om het vele werk te spreiden en omdat de NOC/NSF en de NTTB nog tijd nodig hebben om de protocollen voor de clubs uit te werken.

We beginnen dus met fase 1: beperking en regulering toegang.

Om het risico op besmetting binnen VTV zoveel mogelijk te beperken, moesten we een maximaal aantal deelnemers vaststellen dat tegelijkertijd in onze accommodatie aanwezig kan zijn. We hebben de keuze gemaakt om te beginnen met een maximaal aantal van tien personen. Dit betekent dat we ons per tijdsblok in groepen van tien gaan organiseren. Alleen de vooraf geregistreerde personen krijgen toegang tot het gebouw en kunnen deelnemen aan de activiteiten.

De indeling van de groepen in tijdsblokken is als volgt:

Dag Tijd Activiteit Groep Aantal personen
maandag 13:00 – 14:45 recreanten overdag A Max 10
15:00 – 17:00 recreanten overdag B Max 10
17:15 – 18:45 training jeugd (C-selectie) C geen beperking
19:00 – 20:30 vrij spelen senioren D Max 10
20:45 – 22:45 vrij spelen senioren E Max 10
dinsdag 17:00 – 18:30 training jeugd (B-selectie) F geen beperking
18:45 – 20:15 training senioren (A-selectie) G Max 10
20:30 – 22:30 vrij spelen senioren H Max 10
woensdag 9:30 – 11:15 Dynamic Tennis J Max 10, max twee per baan
11:30 – 13:15 Dynamic Tennis K Max 10, max twee per baan
13:30 – 15:15 Dynamic Tennis L Max 10, max twee per baan
15:30 – 17:15 Dynamic Tennis M Max 10, max twee per baan
18:45 – 20:15 training senioren (A-selectie) N Max 10
donderdag 13:00 – 14:45 recreanten overdag O Max 10
15:00 – 17:00 recreanten overdag P Max 10
18:45 – 20:15 training senioren (A-selectie) Q Max 10
20:30 – 22:30 Recreanten training R Max 10
vrijdag 17:00 – 18:30 training jeugd C-selectie S geen beperking
18:45 – 20:15 training jeugd B-selectie T geen beperking
20:30 – 22:30 vrij spelen senioren U Max 10

Ik wil je vragen om aan mij door te geven in welke groep of groepen jij ingedeeld wilt worden. Geef meerdere groepen in volgorde van prioriteit door, dus de belangrijkste eerst. Je kunt de aan de groepen toegekende letters A tot en met U gebruiken om de juiste groep of groepen aan te geven.

Verder wil ik je vragen of je als coördinator van een groep wilt optreden. De coördinator zorgt voor:

  • de opening en sluiting van de accommodatie (indien nodig)
  • naleving protocol
  • Intake deelnemers activiteit
  • bijhouden presentielijst

Je ontvangt vooraf een duidelijke uitleg over wat van jou als coördinator wordt verwacht. Ik ben tijdens de activiteiten altijd bereikbaar voor ondersteuning. Je kunt als coördinator ook meerdere groepen onder je hoede nemen. Per groep hebben we graag twee of meer coördinatoren. De coördinatoren kunnen gewoon deelnemen aan de activiteiten waarvoor zij coördinator zijn.

Vooruitlopend op de verdere uitwerking van het protocol kan ik alvast meedelen dat de kleedkamers niet kunnen worden gebruikt en dat er ook geen garderobefaciliteiten zijn.  Dit betekent dat je al je spullen, bijvoorbeeld ook je schoenen in een eigen tas moet bewaren. We willen in principe wel het gebruik van de bar mogelijk maken. We zullen zorgen voor voldoende desinfectiemiddelen. Wat inmiddels ook duidelijk is geworden: dubbelspel is niet toegestaan. De NTTB heeft inmiddels ook gepubliceerd dat er tijdens de competitiewedstrijden geen dubbel zal worden gespeeld. Ook bij Dynamic tennis is dubbelspel niet toegestaan. Over de verdere details stuur ik volgende week een mail.

Heb je vragen over het VTV-beleid op dit punt, dan kun je met mij per e-mail contact opnemen.

Meer informatie over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.

Ik ontvang graag zo spoedig mogelijk je reactie over de groepsindeling zodat ik volgende week de definitieve indeling kan bekendmaken. Ik verneem ook graag of je wilt meehelpen door coördinator te worden.

 

Met vriendelijke groet,

Bert van Schaik