Bekendmaking Rijksoverheid 27 mei

De Rijksoverheid heeft gisteren een nieuwe aanvulling gegeven op de maatregelen tegen het Corona-virus.

De volledige tekst van de rijksoverheid staat hier.

De voor VTV meest belangrijke alinea is de volgende:
“Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën toegevoegd. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken.”

Betekent dit dat de VTV-kantine per 1 juli weer open mag? Nee, dat is nog lang niet zeker. De Rijksoverheid bedoelt in haar laatste publicatie de sport- en verenigingskantines van sporten die per 1 juli weer mogen. Dus buitensporten, zwembaden en sportscholen.

De Rijksoverheid zegt wel “besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken.” Dit betekent twee dingen:
• het huidige beleid is dat de binnensporten pas per 1 september weer mogen beginnen.
• het kan zijn dat de openstelling van de binnensporten wordt vervroegd.

Wij (het VTV-bestuur) gaan ons voorbereiden op een mogelijk eerdere openstelling. Als het eerder dan 1 september mag, dan zullen we er klaar voor zijn. Als we vanaf 1 juli open mogen, dan blijven we ook in de zomervakantie open.

Als we weer open gaan, zullen er nog altijd beperkingen en bijzondere maatregelen zijn. Wij maken een verenigings-protocol waarin alle beperkingen en bijzondere maatregelen worden uiteengezet.

De uitdaging waarvoor we straks staan, is de volgende:
Covid 19/Corona virus is een extra besmettelijk virus omdat het zich ophoudt in de keel en in de neus. Het kan zich daardoor makkelijk verspreiden via uitademen, hoesten, niezen en handoverdracht. De handoverdracht is het moeilijkst om te voorkomen. We gaan allemaal met onze handen naar ons gezicht De handoverdracht kan ook indirect gebeuren: van gezicht1 naar hand1 naar voorwerp naar hand2 naar gezicht2. Meestal gebeurt de overdracht door mensen die zelf ziekteverschijnselen vertonen, maar het komt ook voor dat mensen zonder ziekteverschijnselen het virus overdragen. Dit betekent dat mensen, die zelf niet of nauwelijks ziek worden van het virus het kunnen overdragen aan mensen die er wel heel erg ziek van kunnen worden. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich zo goed mogelijk aan de voorzorgsmaatregelen houdt. De belangrijkste elementen in die maatregelen zijn extra hygiëne, afstand houden en opletten wat je aanraakt. Een belangrijk element is ook hoeveel mensen zich tegelijkertijd in onze accommodatie kunnen begeven zonder dat er een besmettingsrisico ontstaat.

Ons verenigingsprotocol moet er straks voor zorgen dat we op een verantwoorde manier weer kunnen sporten. Ik geef hier binnen afzienbare tijd meer informatie over. De kernpunten:
• Inrichting speelzaal en kantine.
• Maximaal aantal bezoekers bepalen
• Dagen en tijdblokken bepalen
• De leden laten inschrijven op groepen
• Per groep een coördinator bepalen
• Nieuwe leden kunnen door de coördinator worden opgevangen
• Geen dubbelspel, want we moeten afstand houden
• Verdere gedragsregels tijdens het trainen en spelen

Ik zal dus ook vragen naar vrijwilligers die de rol van coördinator op zich willen nemen. Deze vrijwilligers sporten zelf lekker mee, maar nemen tegelijkertijd een “zaaldienst” voor hun rekening.

Ik vraag je ook alvast na te denken over het vervoer. Naar VTV, maar straks wellicht ook naar wedstrijden. Liever niet met het openbaar vervoer. Bij het vervoer per auto zullen straks ook nog beperkingen gelden. De richtlijn bij het vervoer per auto is als volgt: “Rij alleen of met personen uit je huishouden. Als het echt niet anders kan, houd het dan bij hoogstens één ander persoon. De politie noemt het ‘erg onverstandig’ als je samen met één ander persoon buiten je huishouden een autorit maakt. Maar het is niet strafbaar. Pas bij drie personen of meer mag de politie forse boetes uitdelen. Voor 13 tot en met 17-jarigen bedraagt die boete 95 euro, daarboven betaal je 390 euro. Ben je 18 jaar of ouder, dan komt de boete ook als aantekening op je strafblad te staan.”

Ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering zal later dan normaal worden gehouden. We komen hier kort na de definitieve openstelling van het gebouw op terug.

Ik blijf je op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen.

Heb je vragen over het VTV-beleid op dit punt, dan kun je met mij per e-mail contact opnemen. Mijn mailadres is hjcvscha@zonnet.nl

Meer informatie over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.

De nieuwste routekaart van de rijksoverheid staat hier

Met vriendelijke groet,
Bert van Schaik