Lid worden/opzeggen

Contributie

Voor het seizoen 2023/2024 is de contributie (per half jaar) bij besluit van de Algemene Ledenvergadering als volgt vastgesteld:

Jeugd  € 58,90*
Senioren € 70,90*
Tafeltennis overdag € 42,00*
Dynamic Tennis € 52,50

*NTTB basiscontributie € 11,26
*NTTB competitiebijdrage jeugd € 20,50
*NTTB competitiebijdrage senioren € 31,00
*Spaarbedrag competitieshirt € 2,00

Inning van de contributie geschiedt via automatische incasso. De eerste maal wordt een contributiebedrag in rekening gebracht afhankelijk van de inschrijfdatum, daarna telkens in de maanden per maart en september.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk bij het secretariaat per 1 januari of per 1 juli, minimaal een maand tevoren. Bij opzegging tussentijds is de volledige contributie over de lopende periode verschuldigd.

Nieuwegein stadspas bij VTV

Wilt u graag lid worden van VTV?  Dat kan met veel korting als u in het bezit bent van de Nieuwegein Stadspas. Die pas is bedoeld voor mensen met een minimuminkomen en  eventuele gezinsleden. Voor jeugdleden is het lidmaatschap helemaal gratis; senioren krijgen maar liefst 75% korting.

stadspas

De Nieuwegein Stadspas is een initiatief van de gemeente Nieuwegein en enkel te gebruiken door Nieuwegeiners.

Voor wie is de Nieuwegein Stadspas?

De Nieuwegein Stadspas is bestemd voor Nieuwegeinse huishoudens met een inkomen dat niet hoger is dan 125% van het wettelijk sociaal minimum. De beoordeling of u in aanmerking komt voor de Nieuwegein Stadspas wordt uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).

Aanvragen

Krijgt u niet automatisch een Nieuwegein Stadspas, maar wilt u er een aanvragen? Dat kan via www.nieuwegeinstadspas.nl. Op de pagina Aanvragen kunt u hierover meer lezen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u de pas binnen twee weken op uw huisadres. U kunt tegelijk ook een pas aanvragen voor uw gezinsleden, zij krijgen ieder een eigen pas opgestuurd.

Nieuwegein stadspas bezitters dienen een kopie van de geldige N-pas in te leveren bij het secretariaat van VTV

U-Pas

U_pas_logo_gemeente_Utrecht

  • Senior U-pas bezitters krijgen een korting van 50% op de contributie, tot een maximum van € 100,-.
  • Junior U-pas bezitters krijgen een korting van 100% op de contributie, tot een maximum van € 225,-.

Dit zijn de totaalbedragen voor sport en cultuur die door de gemeente Nieuwegein zijn vastgesteld. Als je elders ook gebruik maakt van deze regeling moet je rekening houden met het maximale bedrag. U-pas bezitters dienen een kopie van de geldige U-pas in te leveren bij de penningmeester.