Invalverboden

Sinds voorjaars seizoen 2017 zijn de invalsverboden anders geregeld, namelijk als volgt:

Enige duidelijkheid over de invallersregeling voor zowel de reguliere als duo-competitie:
– Junioren mogen invallen in zowel de reguliere als duo-competitie voor zover deze het team niet (overmatig) versterken.
– In de reguliere competitie mogen spelers uit andere, hoger genummerde teams binnen de reguliere competitie dan wel duo-competitieteams invallen voor zover deze het team niet (overmatig) versterken.
– Alleen in de zesde klasse van beide competities is het toegestaan om spelers van andere zesde klasse teams (ongeacht het teamnummer) te laten invallen voor zover deze het team niet (overmatig) versterken.
– In de duo-competitie mogen spelers uit de reguliere competitie invallen indien deze in dezelfde of een lagere klasse in de reguliere competitie zijn ingedeeld en het team niet (overmatig) versterken.
– Iedere speler die deelneemt aan een competitiewedstrijd dient vooraf in NAS als competitiegerechtigde speler (in minstens 1 afzonderlijke competitie) te zijn opgegeven.
Houdt rekening met het feit dat een invaller een team niet mag versterken (dit geldt dus ook voor invallende junioren). Hierbij wordt (voor zover deze cijfers bekend zijn) gekeken naar het onderlinge verschil in ELO-rating tussen de invaller en de speler waarvoor ingevallen wordt. Indien een senior-invaller een hogere rating heeft, dan is een verschil van 100 punten (of minder) nog acceptabel. De ELO-rating van jeugdspelers kan (nog) niet goed worden vergeleken met die van de senioren. Tel bij de ELO-rating van een jeugdspeler eerst 150 punten op alvorens deze te vergelijken met een senior. Indien achteraf blijkt dat hiermee onvoldoende rekening gehouden is dan zal ik de invaller als ongerechtigd beschouwen. Je kunt de rating van de spelers vergelijken door deze op te zoeken op www.nttb-ranglijsten.nl.
– Invallers welke (nog) niet zijn opgegeven in de teamopgaven voor de voorjaarscompetities dienen vooraf aangemeld te worden bij de ACL, zodat deze in NAS aan het betreffende team kunnen worden toegevoegd. Gebeurt dit niet dan kan de uitslag niet correct in NAS worden verwerkt en worden de door de invaller(s) gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd.
– Iedere speler mag per seizoen, per competitie maximaal 3 keer invallen.
– Het laten invallen van niet gerechtigde spelers wordt beboet.
– Voor die verenigingen, waarvan het laatste team in de vijfde klasse speelt, is het toegestaan voor het hoger genummerde team om een speler uit het eerstvolgende lager genummerde vijfde klasse team te laten invallen (bijvoorbeeld: speler XX uit team 9 valt in bij team 10). Houdt hierbij wederom rekening met het niet (overmatig) versterken van het team.
– Competitiegerechtigde jeugdspelers mogen invallen in de reguliere en duo-seniorencompetitie mits zij tot de leeftijdsklasse “junioren” behoren. Voor dit seizoen komt dat overeen met “geboren in 2001 of eerder”.

Voor wat betreft de speelsterkte dient met onderstaande tabel rekening te worden gehouden:
Jeugdklasse mag invallen niet lager dan:
Kampioensgroep jongens Hoofdklasse
Landelijk A jongens: 1e klasse
Landelijk B jongens: 2e klasse
Landelijk C jongens: 3e klasse
Landelijk A meisjes: 5e klasse
Afdeling 1e klasse: 4e klasse
Afdeling 2e klasse: 5e klasse
Afdeling 3e t/m 6e klasse: 6e klasse

Bron: NTTB