Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen VTV

Per 1 maart 2016 zijn wij, Annemiek Kranenburg en Mirjam Vervuurt, benoemd tot Vertrouwenscontactpersonen van VTV. Dit houdt in dat wij als eerste aanspreekpunt binnen VTV fungeren voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met ongewenst gedrag en hierover wil praten. Onder iedereen verstaan wij alle leden, maar ook ouders van leden en toeschouwers bij de wedstrijden.
Wij zullen fungeren als eerste opvang en zullen van daaruit kijken wat de volgende stappen zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de NTTB. Dit is Inge Schultze (zie onderaan deze pagina).

Wij, Annemiek en Mirjam, zijn reeds lang lid van VTV. Beide hebben we ons 25 jarig jubileum al gevierd. Al die tijd spelen we in de herencompetitie en de laatste 15 jaar in hetzelfde team. Onze thuiswedstrijden spelen we op de dinsdagavond.
Annemiek heeft zich in de jaren negentig bezig gehouden met het opstellen van een beleidsplan voor VTV. Tot drie jaar terug heeft ze gedurende zes jaren training gegeven aan de recreanten op donderdagavond.
Mirjam heeft een aantal jaren in het bestuur meegedraaid als secretaris.
Het afgelopen jaar hebben we, tijdens de jubileumweek, de activiteiten voor de recreanten en dynamic tennissers georganiseerd. Daarnaast hebben we afgelopen jaar de Grote Clubactie geregeld.
In het dagelijks leven is Annemiek getrouwd, moeder van 3 volwassen kinderen, parttime fysiotherapeut, verwoed tennisster en vind je haar op de schaatsbaan.
Ook Mirjam is getrouwd, moeder van twee volwassen kinderen, administratief vaardig en houdt van sporten in het algemeen en voetbal in het bijzonder.

Het is onze bedoeling om, in beginsel, elk jaar aan het begin van het seizoen (september) alle groepen overdag en ’s-avonds en de diverse commissies binnen VTV te bezoeken zodat iedereen weet wie we zijn. Op deze manier willen we de drempel zo laag mogelijk maken om ons ook aan te spreken in onze rol als vertrouwenscontactpersoon.
Schroom niet om één van ons te mailen of te bellen:
Annemiek: mail annemiekkranenburg@gmail.com – mobiel 06-18338040.
Mirjam: mail mirjam_vervuurt@hotmail.com – mobiel 06-12937600.

Vertrouwenspersoon NTTB

Mijn naam is Inge Schultze. Ik ben vertrouwenscontactpersoon bij de NTTB. Bij mij kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag waardoor jij (of iemand in jouw omgeving binnen de tafeltennissport) je onveilig voelt, zoals seksuele intimidatie discriminatie en pesten. Ieder gesprek met mij is en blijft vertrouwelijk. Ik kan je in zo’n gesprek waarschijnlijk vooruit helpen met een oplossing voor het ongewenste gedrag waar jij mee te maken hebt.

Wie ben ik?
Ik heb heel lang bij de politie gewerkt als loopbaanadviseur. Daar was ik ook vertrouwenspersoon. Naast mijn politieopleiding heb ik ook een psychologische opleiding gevolgd. Met die kennis op zak startte ik mijn eigen bedrijf in trainingen en coaching. Ik ben heel blij dat ik na zoveel jaar uit de tafeltenniswereld te zijn geweest, weer een bijdrage kan leveren, vooral aan een gezond sportklimaat binnen de tafeltennisbond.

Ik ben op mijn achtste begonnen met tafeltennis en heb zowel op nationaal als internationaal niveau gespeeld. Bij Torenstad in Zutphen heb ik eredivisie gespeeld. Ik maakte op mijn achttiende de overstap naar de Duitse Bundesliga. Daar heb ik nog drie jaar gespeeld.

Op het moment dat ik zelf een klacht wilde indienen bij de NTTB op het gebied van seksuele intimidatie, bleek dat dit gebied nog in ontwikkeling was. Gezien mijn achtergrond en mijn ervaring met het onderwerp ben ik benaderd door de NTTB om als vertrouwenscontactpersoon te fungeren. Zo is het bekende balletje gaan rollen, waardoor ik nu meedenk over het beleid rondom ongewenst gedrag (waaronder seksueel misbruik) en als vertrouwenscontactpersoon mijn bijdrage kan leveren.

Mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, neem dan contact met mij op via 06 – 481 717 26. Je kunt ook naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar: 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 p.m.)