Bericht NTTB over de competitieplanning

De NTTB heeft een nadere bekendmaking gedaan over de competitieplanning.

Kort samengevat:

Uitgangspunten NTTB:
– Wij richten ons op het najaar 2021 wat betreft het starten van een volledige nieuwe competitie.
Het blijft het streven de najaarscompetitie 2020 uit te spelen. Of dat haalbaar is wordt uiterlijk 31 maart 2021 bepaald.
– De afdelingen hebben dan de ruimte om een keuze te maken tussen het hervatten van de najaarscompetitie 2020 of het spelen van een beperkte voorjaarcompetitie 2021. Afstemming hierover volgt uiterlijk 31 maart 2021.
– Als aanvulling op dit programma kan een afdeling ervoor kiezen om andere vormen van competitie in de vorm van bijvoorbeeld toernooien en/of uitwisselingen te organiseren.
– Het Hoofdbestuur zal bij de Bondsraad, na overleg en bespreking met de Financiële Commissie, een voorstel indienen om eenmalig de competitiebijdrage, voor de voorjaarscompetitie 2021, niet in rekening te brengen. De financiële impact is groot: namelijk € 333.000,-. We hebben als vereniging een algemene reserve die deze tegenvaller eenmalig kan dragen. De Bondsraad dient hierover een besluit te nemen.

Op basis van deze uitgangspunten heeft het Hoofdbestuur op voordracht van de afdelingsvoorzitters de volgende beslissingen genomen:
1. Uiterlijk 31 maart wordt een definitief besluit genomen over een voortzetting van de najaarscompetitie 2020 of een verkorte voorjaarscompetitie;
2. Als op 31 maart geen duidelijkheid mogelijk is over een herstart van de najaarscompetitie dan wel het spelen van een verkorte voorjaarscompetitie, is de eerstvolgende competitie de najaarscompetitie 2021;
3. Voor de afdelingen die de najaarscompetitie 2020 niet uitspelen maar een aangepaste voorjaarscompetitie gaan spelen, zal (ook) geen competitiebijdrage in rekening worden gebracht;
4. Voor het niet in rekening brengen van de competitiebijdrage is een besluit nodig van de Bondsraad.

De volledige tekst van de brief:
Brief NTTB van 15 januari

Met vriendelijke groet,
Bert van Schaik