VTV 60 jaar

Hallo VTV’ers. Even een update van hoe alles in verband met ons jubileum in oktober er voor staat.

Afgelopen week hebben jullie via de mail of via een brief de uitnodiging voor de feestweek ontvangen. Ik hoop dat e.e.a. duidelijk was voor iedereen.

Verder hebben we een zestigtal brieven uitgestuurd naar oud-VTV’ers voor ons jubileumtoernooi op zondag 4 oktober aanstaande. Ook via facebook en email zijn er uitnodigingen verstuurd. Wanneer lezers van dit bericht eventueel nog namen/adressen weten te noemen die uitgenodigd moeten worden ik hoor het graag. Er zijn altijd namen die wij zijn vergeten. Zet het in een mail naar hvanrooijen@Casema.nl

Namens de jubileumcommissie

Hendrik van Rooijen