Jubileum VTV (60 jaar)

Zoals op de Algemene Ledenvergadering beloofd, hier enkele details van de te verwachten activiteiten rondom ons 60 jarig jubileum.

Op zondag 4 oktober willen we een jubileumtoernooi organiseren voor zowel leden als oud-leden. Wanneer jullie namen hebben van oud-leden, geef ze svp door aan een van de hieronder genoemde commissieleden. We hebben inmiddels al heel wat namen, maar wie weet komen er nog meerdere uit de hoge hoed van jullie.

De maandag en dinsdag  houden we vrij voor trainingsdoeleinden, dus geen jubileumactiviteit.

Woensdag 7 oktober zal er in de ochtend een toernooi worden georganiseerd voor dynamic tennis. Misschien zijn er ook tt-leden die hieraan mee willen doen. De details worden nog bekend gemaakt. Na afloop een hapje?

Donderdag 8 oktober zal er een toernooi worden georganiseer voor de recreanten overdag en avond. Zowel voor de maandag als de donderdaggroep. Ook hier de afsluiting met een hapje?

Vrijdag 9 oktober zal er iets worden georganiseerd voor klaverjassen en darten. Hoe dit gaat, ook hiervan volgen de details nog.

Zaterdag 10 oktober, zal er als afsluiting een gezelligheidstoernooi worden gehouden voor zowel alle leden als de familie van leden. Dit zal gebeuren vanaf 16:00 uur. Hoe? Ook dat wordt nog nader bekendgemaakt. De afsluiting van de feestelijkheden zal gebeuren met een hapje, drankje en nadien een feestelijk samenzijn met …………………………….

Hou dus de publicaties in de gaten op het mededelingenbord, de website, twitter en facebook. Daar zullen van lieverlee verdere details van de plannen worden bekendgemaakt.

Jubileumcommissie:

Amber van Dorp, Annemiek Kranenburg, Hendrik van Rooijen, Irene Aangeenbrug, Laura Daatzelaar, Marco Langerak, Mirjam Vervuurt en Philip van Roosmalen.