Vanaf 13-11: blijven scannen, geen publiek, bar gesloten vanaf 20:00

Het gaat niet goed met de Corona-situatie in Nederland. Het te hoge aantal besmettingen loopt in snel tempo verder op. Hetzelfde geldt voor het aantal ziekenhuisopnames. Hierdoor komt de gezondheidszorg voor iedereen in gevaar.

De rijksoverheid heeft aanvullende Corona-maatregelen aangekondigd. Deze aanvullende maatregelen gaan in op zaterdagavond 13 november voor de duur van drie weken.

De volledige tekst van de publicatie van de Rijksoverheid staat hier:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/12/besmettingen-moeten-omlaag-strengere-regels-om-contacten-te-beperken.

Voor VTV is het volgende van belang vanaf 13 november:

 • We blijven scannen
 • Geen Publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur.
 • Bar / kantine gesloten vanaf 20:00

Hieronder staan de Corona regels voor VTV vanaf 13 november.

TOEGANGSBELEID

 • De accommodatie is alleen toegankelijk voor sporters en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, zoals trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters en clubkader. Er is geen toegang voor publiek.
 • De binnensportlocaties zijn alleen toegankelijk met een Coronatoegangsbewijs (CTB) als het gaat om personen van 18 jaar en ouder. Dit geld voor alle activiteiten in die binnensportlocaties, zoals recreatief spelen, trainen en competitie spelen. Deze toegangsbeperking geldt voor de eigen leden en voor de bezoekers van andere clubs. De enige uitzonderingen betreffen jeugdactiviteiten zoals jeugdtrainingen en Jeugdcompetitie; de jeugdspelers en -begeleiders hebben toegang zonder Coronatoegangsbewijs.
 • Trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters
  Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten op een binnen(sport)locatie wel een CTB tonen.

Kom niet naar VTV als je één of meer klachten hebt die verband kunnen houden met Corona:

 • Verkouden (neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

 

TOEGANGSCONTROLE

 • Competitiewedstrijden: de thuis spelende teams scannen de teamgenoten en hun bezoekende team
 • Bij trainingen, Dynamic tennis en Sport overdag regelen de trainers / activiteitenbegeleiders het scannen. Ze doen het zelf of ze spreken af wie het doet.

 

Je kunt gebruik maken van één van de scanners die klaarliggen achter de bar. Je kunt de Corona scanner ook op je eigen apparaat installeren. Zie hiervoor de volgende link: https://coronacheck.nl/nl/scanner/.

Twijfel je of het Corona toegangsbewijs toebehoort aan de persoon, vergelijk dan grondig de gegevens met de gegevens op het ID. Je mag bij de toegangscontrole om zowel het Coronatoegangsbewijs als een geldig ID vragen.

Bij de toegangscontrole zijn de volgende zaken van belang:

 • Blijf rustig
 • Wees consequent
 • Ga niet in discussie

Vraag zo nodig hulp aan je clubgenoten.

We blijven scannen, ook de mensen die je wellicht eerder al een keer hebt gescand. We weten namelijk niet wanneer iemands toegangsbewijs verloopt.

 

GEBRUIK BAR / KANITINE

De bar is gesloten vanaf 20:00. We kunnen helaas tijdens onze avond activiteiten geen bar- of kantineservice verlenen.

 

TOT SLOT

Begin december zal duidelijk worden wat er na de periode van drie weken weer kan en mag en onder welke voorwaarden.

De achtergrond van de maatregelen is belangrijker dan de precieze teksten ervan. Het gaat erom dat we de risico’s op Corona-besmetting zoveel mogelijk beperken. De huidige trend in de besmettingen en de ziekenhuisopnames is niet goed en die trend moet worden omgebogen. Daarom doe ik een beroep op jouw medewerking. Ga bij jezelf na wat je kunt doen om het virus te bestrijden en hoe je kunt meehelpen, bijvoorbeeld bij VTV.

Heb je vragen over het VTV-beleid, dan kun je met mij per e-mail contact opnemen. Mijn mailadres is hjcvscha@zonnet.nl

Meer informatie over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.

Met vriendelijke groet,

Bert van Schaik