Update Corona-virus

Het aantal Corona besmettingen blijft toenemen. En daarmee neemt het risico op besmetting ook toe.

De Rijksoverheid heeft daarom op maandag 23 maart nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van het Corona-virus.

De nieuwe maatregelen komen er op neer dat samenkomsten van drie of meer mensen drastisch worden ingeperkt tot 1 juni 2020.  De meest in het oog springende richtlijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

Je kunt de volledige publicatie van de Rijksoverheid hier teruglezen.

Ofschoon de Rijksoverheid de gesloten periode voor Sportclubs handhaaft (tot en met maandag 6 april), wil ik namens het VTV-bestuur meedelen dat een openstelling van het VTV-gebouw geen reële optie is in de periode dat de nieuwe maatregelen ter inperking van samenkomsten van kracht zijn. Wij denken dat het VTV-gebouw ook na maandag 6 april nog enige tijd gesloten zal moeten blijven.

Het verbod op bijeenkomsten tot 1 juni betekent dat ook de tafeltenniscompetities van de NTTB niet uitgespeeld zullen kunnen worden.

We blijven de mededelingen en adviezen van de Rijksoverheid, het RIVM en NOC/NSF nauwlettend volgen.  Binnenkort zal ook duidelijk worden wat de plannen zijn voor de tafeltenniscompetities in het najaar.

Ik blijf je op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen.

Heb je vragen over het VTV-beleid op dit punt, dan kun je met mij per e-mail contact opnemen. Mijn mailadres is hjcvscha@zonnet.nl

Meer informatie over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.

 

Met vriendelijke groet,

Bert van Schaik