Brief NTTB

De NTTB heeft een brief gestuurd naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die op maandag 23 maart door de Rijksoverheid zijn bekendgemaakt. Een link naar deze brief vind je hier: Brief NTTB

De belangrijkste punten in de brief van de NTTB zijn de volgende:

 • In lijn met de eerdere berichtgeving worden de accommodaties gesloten tot 1 juni 2020
 • Alle door de NTTB of onder auspiciën van de NTTB georganiseerde toernooien en evenementen met een datum vóór 1 augustus 2020 komen te vervallen
 • Alle lopende tafeltenniscompetities worden definitief beëindigd. Deze competities worden in september weer gestart. De teams blijven in dezelfde klassen en groepen ingedeeld. De spelers in de teams mogen wel worden gewijzigd. Over de eredivisie, de 1e divisie en de jeugdcompetitie volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie.

Tot zover de belangrijkste punten in de brief. Je kunt de volledige tekst hier lezen.

Ik zal nog kort enkele punten aanstippen.

 • Sluiting accommodaties
  Ofschoon de Rijksoverheid de gesloten periode voor Sportclubs handhaaft (tot en met maandag 6 april), vindt ook het VTV-bestuur dat een openstelling van het VTV-gebouw geen reële optie is in de periode dat de nieuwe maatregelen ter inperking van samenkomsten van kracht zijn. Wij houden de verdere adviezen en mededelingen van de RIVM en de Rijksoverheid in de gaten. We zullen je ook op de hoogte houden.
 • Algemene ledenvergadering
  We denken dat de jaarlijkse algemene ledenvergadering van VTV op een later moment dan gebruikelijk zal moeten worden gehouden. We houden je op de hoogte.
 • Tafeltenniscompetitie
  Citaat uit de brief:
  “Over de eredivisie, de 1e divisie en de jeugdcompetitie volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie.”
  Dit heeft te maken met specifieke zaken.
  De eredivisie is een jaarcompetitie. Blijft dat zo? Spelen we in 2020 nog om het landskampioenschap of niet? Er is een promotierecht naar de eredivisie vanuit de 1e divisie die in het najaar van 2019 is gespeeld. Wat gebeurt daarmee?
  Jeugdcompetitie: wat doen we met de leeftijdsgrenzen en wat doen we met de kampioensgroep?
  Ik hoop dat er op deze punten snel duidelijkheid komt.

We nemen binnenkort contact op met de competitiespelers over het nieuwe seizoen.

Ik blijf je op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen.

Heb je vragen over het VTV-beleid op dit punt, dan kun je met mij per e-mail contact opnemen. Mijn mailadres is hjcvscha@zonnet.nl

Meer informatie over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.

 

Met vriendelijke groet,

Bert van Schaik