Strenge voorwaarden eredivisie

Er worden strenge voorwaarden gesteld aan een mogelijke herstart van de eredivisie. Dit is zeer begrijpelijk en in lijn met de voorwaarden en maatregelen zoals die voor andere topsportevenementen, waaronder de eredivsie voetbal, zijn vastgesteld.

Bericht NTTB van 17 december

Protocol verantwoorde herstart Eredivisie Tafeltennis

De volgende zaken springen er uit:
– Spelers en staf ondergaan twee keer per week sneltesten. Een van deze sneltesten is op de speeldag zelf.

– Bij de afname van een sneltest dient een persoon met een medische achtergrond aanwezig te zijn.

– Er gelden strenge eisen aan de inrichting van de accomodatie tijdens de wijdstrijden, die niet toegankelijk zullen zijn voor het publiek.

We gaan als vereniging onderzoeken of en zo ja hoe we invulling kunnen geven aan deze eisen.

Met vriendelijke groet,
Bert van Schaik