Lockdown: VTV gesloten tot 19 januari

De Rijksoverheid heeft vanavond een harde lockdown afgekondigd. Veel binnen locaties worden met ingang van dinsdagochtend 15 december gesloten. Deze maatregel is bindend, ook voor VTV. Het VTV-gebouw blijft gesloten, in ieder geval tot en met dinsdag 19 januari. Dit geldt voor alle activiteiten, tafeltennis en Dynamic tennis. Dit geldt voor alle VTV-leden, jeugd en senioren.

In de wedstrijdsport, binnen en buiten, wordt een uitzondering gemaakt voor de eredivisies. Ik zal iets over de achtergrond hiervan schetsen. Er is door professionele clubs in diverse sporten een dringend pleidooi gehouden voor het weer laten doorgaan van de eredivisie evenementen. De belangrijkste reden hiervoor is de vrees dat spelers de Nederlandse eredivisies verlaten teneinde te gaan spelen in landen waar dat nog wel mag. Daarom heeft de Rijksoverheid besloten om eredivisiewedstrijden ook in andere sporten als voetbal toe te staan. Dit zal wel onder strenge voorwaarden moeten gebeuren. Daar is de NTTB momenteel mee bezig, in samenspraak met NOC/NSF. Binnenkort wordt duidelijk of het mogelijk is om tafeltennis eredivisiewedstrijden te houden en zo ja, op welke wijze. In voorbereiding daarop mag VTV besloten trainingen voor haar eredivisiespeelsters faciliteren.

Buiten sporten mag nog wel. Voor mensen in de leeftijd vanaf 18 jaar en ouder geldt een maximum van twee personen op anderhalve meter afstand. Voor mensen jonger dan 18 jaar is buiten sporten in groepsverband wel toegestaan. Wij zullen bij onze VTV-jeugd informeren of er voldoende belangstelling is om buitensport activiteiten te organiseren, ongeveer zoals we in mei en juni hebben gedaan.

Ik zal je op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen.
Heb je vragen over het VTV-beleid op dit punt, dan kun je met mij per e-mail contact opnemen. Mijn mailadres is hjcvscha@zonnet.nl

Met vriendelijke groet,
Bert van Schaik