Overlijden Gerrit Puik

Het bestuur heeft de droeve plicht te melden dat Gerrit Puik op dinsdag 11 juli jl. is overleden aan de gevolgen van kanker.
Gerrit heeft met inzet van al zijn humor, optimisme en wilskracht gestreden voor wat hij waard was, maar kon deze ongelijke strijd niet winnen.
Wij hebben diepe bewondering voor de wijze waarop Gerrit en zijn familie telkens weer zijn omgegaan met de steeds verslechterende situatie.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Corrie en de kinderen en kleinkinderen.
Wij wensen hen heel veel sterkte in deze verdrietige periode.