Overlijden Dick Maaswinkel.

Afgelopen zondag 20 oktober  2013 is  ons erelid, oud-voorzitter en erevoorzitter Dick Maaswinkel overleden. Dick is slechts 65 jaar geworden. Vanaf 1980 heeft hij verschillende bestuurstaken binnen VTV vervuld, waaronder die van bestuurslid jeugdzaken, recreantencommissie, seniorensport, vicevoorzitter en uiteraard voorzitter. Wij zijn hem ontzettend dankbaar voor zijn enorme inzet, wijsheid en positieve grondslag.  Weet één ding zeker: Wij zullen Dick enorm missen.

De begrafenis is a.s. zaterdag 26 oktober om 12:30 uur op begraafplaats “Den en Rust”, Frans Halslaan 27, 3723 EA in Bilthoven. Dick krijgt daar zijn laatste rustplaats.

Aansluitend is er gelegenheid om Bertie, de kinderen Moniek en Marja, hun partners en verdere familie te condoleren in de ontvangstruimte van de begraafplaats.

Het correspondentieadres is: Fam. Maaswinkel, Postbus 1192, 3430 BD  Nieuwegein.

Het bestuur van VTV.