Klaverjassen

KLAVERJASSEN

Hallo allemaal. Even een berichtje over het klaverjassen. Eerder hebben we bekendgemaakt dat we op 6 zaterdagen een koppelklaverjascompetitie zouden gaan houden. Om diverse redenen is het niet gelukt om voldoende koppels te krijgen. We willen daarom overgaan op een individuele klaverjascompetitie over een reeks van 6 avonden. In principe spelen we op de zaterdagavonden met uitzondering van het Kerstkaarten, dit is op vrijdag 21 december aanstaande en het Paaskaarten, dit is op vrijdag 29 maart 2013. Deze twee avonden tellen tevens mee in de competitie. De beste 4 resultaten van de competitie tellen mee voor de eindrangschikking. We spelen alle avonden 3 boompjes van 16 keer geven en we spelen op zijn UTREGS. Dwz. Verplicht introeven en overtroeven, ook als je maat heeft ingetroefd. Bovendien is het verplicht spelen. Op elke avond hebben we prijsjes voor de eerste drie. Bij het Kerstkaarten hebben we meer prijzen en is er een verloting. Wanneer je eens een keertje niet kunt, is dit dus geen punt. We tellen toch de beste 4 resultaten mee. Aangezien we de speeldagen van de landelijke competitie nog niet weten, komen de data voor het voorjaar 2013 later. Genoeg  redenen dus om gezellig op de zaterdagavonden niet naar de TV te kijken maar gezellig te komen klaverjassen bij VTV.  27 oktober en 24 november zijn de zaterdagen om te onthouden en het Kerstkaarten is dus op 21 december.

Komende week hangt het inschrijfformulier op het prikbord, maar opgeven bij mij, Hendrik van Rooijen, via hvanrooijen@casema.nl kan uiteraard ook.

Datum voor de 1e avond:  Zaterdag 27 oktober aanstaande

Aanvang:  Om 20:00 uur

Kosten:  4 euro per persoon

Waar:  Uiteraard hier in ons eigen TT-centrum Helmkruid 9

Tot dan!!!???

Albert, John en Hendrik