Geslaagde kerstklaverjas avond 2016

Op de vrijdagavond voor de Kerst was het weer tijd voor het traditionele Kerstklaverjassen.
Ook nu weer was er een behoorlijk grote belangstelling voor dit evenement dat jaarlijks wordt vergezeld door een leuke verloting.
Er hadden zich 28 personen aangemeld. 7 Tafels dus, dat was al weer even geleden. Echter door ziekte vielen er 3 mensen af, waardoor een tafel kwam te vervallen mede omdat Tineke Buijtendijk zich vrijwillig terugtrok. Zij kon zich weer gaan buigen over enkele te serveren versnaperingen en de door haar dochter Manon meegenomen knutselwerkjes.

Vooraf aan het kaarten werd Manon nog even in het zonnetje gezet door Hendrik voor haar hand- en spandiensten tijdens de kaartavonden van de afgelopen seizoenen. Ook had zij, samen met haar moeder Tineke, de kantine in een gezellige kerstsfeer veranderd. Nogmaals dank dames.

Om 20:00 uur konden we starten met 6 tafels. Het was direct al een gezellige warme sfeer, iedereen had er zin in! Tussen de 1e en 2e boom werden de lootjes verkocht. De verkoop verliep uitstekend, mede omdat er een groot aantal grote en kleine prijzen waren. Er waren zelfs prijzen bij vanuit een kerstpakket die door een van de leden beschikbaar was gesteld.
Rond de klok van half twaalf waren de bomen gespeeld en kon de verloting beginnen. De hoofdprijs van de verloting, een door Slagerij Stekelenburg uit IJsselstein samengesteld vleespakket, ging ditmaal naar Tineke Buijtendijk.

Aansluitend gaf barman John van Rooijen de uitslag van het kaarten door. De 1e prijs ging naar Jörgen Verberne (5742 punten), de 2e prijs was voor Mario Lenting  (53811 punten) en de 3e prijs was voor Eric Koning (5318 punten). De poedelprijs was voor Karel Beemer (3764 punten). Ook zij gingen met een door Slagerij Stekelenburg geleverde vleesprijs vrolijk de Kerstdagen in.

Tot slot wil ik John en Tineke bedanken voor de geleverde service van de bar en uiteraard de kaarters voor hun gezellige aanwezigheid. 3 Februari staat de volgende kaartavond gepland voor de klaverjascompetitie 2016/2017. Tot dan allemaal? En nog even voor de duidelijkheid: Introducees zijn altijd welkom. De daarop volgende data zijn: 3 maart, 7 april Paasklaverjassen + verloting en op 12 mei de slotavond van de competitie + verloting. Ook al wil je nu nog instappen voor de competitie, dit kan altijd, want wanneer je nu instapt, gelden de beste 3 resultaten voor de eindklassering.

Namens de klaverjascommissie.
Hendrik van Rooijen