Extra algemene vergadering NTTB Midden

Het bestuur van de NTTB afdeling Midden organiseert op woensdagavond 19 augustus een extra algemene vergadering. Deze vergadering wordt digitaal gehouden.

Agenda:
1. Opening
2. Voorstellen van het afdelingsbestuur (coronamaatregelen)
– geen dubbel in de afdelingsseniorencompetitie
(triocompetitie en duocompetitie)
– wijzigingen van het afdelingscompetitiereglement
– een alternatief voor de dubbelset in de duocompetitie
(senioren)
– wel dubbel in de afdelingsjeugdcompeitie
3. Rondvraag
4. Sluiting

Volgende week komt een nadere toelichting op deze voorstellen.