Deze week nog te doen bij VTV?

Deze week is er nog het een en ander te doen bij VTV. Door drukte had ik nog niet alles kunnen publiceren, maar er is deze week op de vrijdag na geen competitie geweest. Maandag, dinsdag en woensdag is er uiteraard wel volop getraind aan het Helmkruid.

Vandaag, 7 februari is er vanaf 13:00 uur weer RSO olv Henk van Schaik, vanavond in de vooravond weer selectietraining olv Mark van Werkhoven en tenslotte weer de recreantenavond.

Morgen, vrijdag de 8e februari zijn er 3 thuiswedstrijden. Te weten: Team 6, 10 en 11. Aanvang van de wedstrijden is 20:15 uur.

Zaterdag is geen competitie landelijk dames en heren en afdelingsjeugd ivm het carnaval. Volgende week gaan we weer los.