De nieuwe Corona-regels vanaf 25-9 (update 30-9)

Ik heb een kleine aanvulling op mijn vorige bericht over de Corona-maatregelen.
Er is een afhaalpunt voor consumpties bij de ingang van de kantine. Als je geen coronatoegangsbewijs hebt, kun je daar bestellen en betalen. Je kunt de consumpties buiten de horeca zone nuttigen. Er zijn ook enkele zitplaatsen buiten de horeca zone in de VTV-kantine.

Volledigheidshalve vermeld ik hieronder het volledige bericht inclusief aanvulling.

De Rijksoverheid heeft vorige week nieuwe Corona-maatregelen aangekondigd. Deze nieuwe maatregelen gaan zaterdag 25 september in. Wij, bestuur, vrijwilligers en leden van VTV moeten ons aan deze maatregelen houden. Wij kunnen ons de sancties bij overtreding van de maatregelen niet veroorloven.

Je hebt vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs nodig om gebruik te maken van de horeca in onze sportkantine. Tegelijkertijd willen we de speelzaal, de kleedkamers, de toiletten en een deel van onze kantineruimte toegankelijk houden voor iedereen.

Deze week heeft de NOC/NSF in samenwerking met de sportbonden een uitwerking gemaakt die in overeenstemming is met het wettelijk kader wat door de Rijksoverheid wordt gesteld. Zo is het mogelijk om de horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat een deel van de accommodatie gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

Op basis van deze richtlijn gaan we vanaf 25 september de horeca zone in onze accommodatie markeren. Vanaf dan hebben we in onze accommodatie twee zones::

 • Gemengde zone, toegankelijk voor iedereen. Dit betreft een deel van de kantine, speelzaal, douches en toiletten
 • Horeca zone, specifiek gemarkeerd, alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Dit betreft een deel van de kantine en de ruimte rondom de bar.
  We zorgen ook voor een apparaat waarmee het coronatoegangsbewijs gescand kan worden.

Hou er daarom rekening mee dat je kan worden gevraagd om een coronatoegangsbewijs te tonen als je gebruik wilt maken van onze horeca. Als je vanaf zaterdag 25-9 een andere vereniging of een horeca gelegenheid bezoekt, moet je er ook rekening mee houden dat je om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd.

De nieuwe spelregels vanaf 25-9:

 • iedereen kan bij VTV blijven sporten zonder corona-check.
  Er is dus vrij gebruik van de speelzaal, kleedkamers, douches en toiletten en een deel van de zitplaatsen in de kantine.
 • Onze horeca is alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. je kan worden gevraagd om een coronatoegangsbewijs te tonen.
 • Eigen consumpties zijn toegestaan. Dit was altijd al het geval.
 • Bij gezondheidsklachten blijf je thuis.
 • Ontsmet bij binnenkomst de handen.
 • Er is een afhaalpunt voor consumpties bij de ingang van de kantine. Als je geen coronatoegangsbewijs hebt, kun je daar bestellen en betalen. Je kunt de consumpties buiten de horeca zone nuttigen. Er zijn ook enkele zitplaatsen buiten de horeca zone in de VTV-kantine.
 • Je hoeft vanaf 25-9 geen registratieformulier meer in te vullen.
 • Er zijn twee zones, een gemengde zone en een horeca-zone.  De gemengde zone (deel van de kantine, speelzaal, douches, toiletten) is vrij toegankelijk. De horeca zone (deel van de kantine en de ruimte rondom de bar) is specifiek gemarkeerd en alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs.
 • Dubbelspel is toegestaan, bij dynamic tennis en bij tafeltennis.
 • “eigen” ballen hoeven niet meer.
 • In de tafeltenniszaal staan weer acht tafels zonder centre-courts.
 • In de gemengde zone hou je zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. In de horeca zone hoeft dat niet, maar het advies is om dit wel zoveel mogelijk te doen.
 • We zorgen voor een goede ventilatie. We hebben in de kantine en in de speelzaal CO2-meters geplaatst. Hiermee houden we de luchtkwaliteit in de gaten.
 • Er is een wettelijk verplichte barsluiting om 00:00.

Ten slotte vraag ik je aandacht voor het volgende. De achtergrond van de maatregelen is belangrijker dan de precieze teksten ervan. Het gaat erom dat we de risico’s op Corona-besmetting zoveel mogelijk beperken. Het uitgangspunt hierbij is dat het besmettingsrisico aanzienlijk lager is als je volledig bent gevaccineerd, recent bent getest of in het afgelopen halfjaar Corona hebt gehad. Verder zijn zoveel mogelijk afstand houden en goed ventileren belangrijke voorzorgen tegen Corona.

Heb je vragen over het VTV-beleid, dan kun je met mij per e-mail contact opnemen.

Meer informatie over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.

Met vriendelijke groet,

Bert van Schaik