We gaan weer open vanaf 19 mei

De Rijksoverheid heeft – onder voorbehoud – toestemming gegeven aan de binnensport om onder strenge voorwaarden de activiteiten weer te starten vanaf woensdag 19 mei.

Het VTV-bestuur wil er alles aan doen om deze openstelling onder strenge voorwaarden per 19 mei mogelijk te maken.

We willen hier in twee fasen uitwerking aan geven.
Fase 1: beperking en regulering toegang
Fase 2: richtlijnen en gedragsregels tijdens de activiteiten.

We doen dit in twee fasen om het vele werk te spreiden en om de precieze protocollen voor onze club uit te werken.

We beginnen dus met fase 1: beperking en regulering toegang.

Om het risico op besmetting binnen VTV zoveel mogelijk te beperken, moesten we voor de leeftijdscategorie 18+ een maximaal aantal deelnemers vaststellen dat tegelijkertijd in onze accommodatie aanwezig kan zijn. We hebben de keuze gemaakt om te beginnen met een maximaal aantal van tien personen. Dit betekent dat we de senioren per tijdsblok in groepen van tien gaan organiseren. Alleen de vooraf geregistreerde personen krijgen toegang tot het gebouw en kunnen deelnemen aan de activiteiten.

Speciaal voor onze jeugdleden: Tobias Lamers stuurt jullie bericht over de start van de jeugdtrainingen en wie voor welke training wordt verwacht.

De indeling van de groepen in tijdsblokken is als volgt:

Dag Tijd Activiteit Groep Aantal personen
maandag 13:00 – 14:45 recreanten overdag A Max 10
15:00 – 17:00 recreanten overdag B Max 10
17:15 – 18:45 training jeugd (C-selectie) C geen beperking
20:45 – 22:45 vrij spelen senioren E Max 10
dinsdag 17:00 – 18:30 training jeugd (B-selectie) F geen beperking
18:45 – 20:15 training senioren (A-selectie) G Max 10
20:30 – 22:30 vrij spelen senioren H Max 10
woensdag 9:30 – 11:15 Dynamic Tennis J Max 10, max twee per baan
11:30 – 13:15 Dynamic Tennis K Max 10, max twee per baan
13:30 – 15:15 Dynamic Tennis L Max 10, max twee per baan
18:45 – 20:15 training senioren (A-selectie) N Max 10
donderdag 12:45 – 14:45 recreanten overdag O Max 10
15:00 – 17:00 recreanten overdag P Max 10
18:45 – 20:15 training senioren (A-selectie) Q Max 10
20:30 – 22:30 Recreanten training R Max 10
vrijdag 17:00 – 18:30 training jeugd C-selectie S geen beperking
18:45 – 20:15 training jeugd B-selectie T geen beperking
20:30 – 22:30 vrij spelen senioren U Max 10

Alle leden hebben een mail ontvangen met het verzoek om aan mij door te geven in welke groep of groepen zij ingedeeld willen worden. Geef meerdere groepen in volgorde van prioriteit door, dus de belangrijkste eerst. Je kunt de aan de groepen toegekende letters A tot en met U gebruiken om de juiste groep of groepen aan te geven. NB: alle senioren moeten zich opnieuw aanmelden,

Verder wil ik de mensen vragen of ze als coördinator van een groep willen optreden. De coördinator zorgt voor:
• de opening en sluiting van de accommodatie (indien nodig)
• naleving protocol
• Intake deelnemers activiteit
• bijhouden presentielijst

Je ontvangt vooraf een duidelijke uitleg over wat van jou als coördinator wordt verwacht. Ik ben tijdens de activiteiten altijd bereikbaar voor ondersteuning. Je kunt als coördinator ook meerdere groepen onder je hoede nemen. Per groep hebben we graag twee of meer coördinatoren. De coördinatoren kunnen gewoon deelnemen aan de activiteiten waarvoor zij coördinator zijn.
NB: ik vraag de coördinatoren om zich opnieuw aan te melden, zodat we hierover geen misverstanden krijgen.

Vooruitlopend op de verdere uitwerking van het protocol kan ik alvast meedelen dat de kleedkamers niet kunnen worden gebruikt en dat er ook geen garderobefaciliteiten zijn. Dit betekent dat je al je spullen, bijvoorbeeld ook je schoenen in een eigen tas moet bewaren. De bar moet vooralsnog gesloten blijven. We zullen zorgen voor voldoende desinfectiemiddelen. Wat inmiddels ook duidelijk is geworden: dubbelspel is niet toegestaan. Ook bij Dynamic tennis is dubbelspel niet toegestaan. Over de verdere details stuur ik volgende week een mail.

Heb je vragen over het VTV-beleid op dit punt, dan kun je met mij per e-mail contact opnemen. Mijn mailadres is hjcvscha@zonnet.nl

Meer informatie over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.

Ik ontvang graag zo spoedig mogelijk de reacties over de groepsindeling zodat ik volgende week de definitieve indeling kan bekendmaken. Ik verneem ook graag of je wilt meehelpen door coördinator te worden.

Met vriendelijke groet,
Bert van Schaik