Update Corona-maatregelen

De Rijksoverheid heeft gisteren een nieuwe aanvulling gegeven op de maatregelen tegen het Corona-virus.

De volledige tekst van de rijksoverheid staat hier.

In dit bericht geef ik een samenvatting van de overheidsmaatregelen. Daarna geef ik aan wat de maatregelen betekenen voor VTV.

Vanaf maandag 11 mei mogen we van de Rijksoverheid elkaar iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Niet vergeten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Hierna beschrijft de rijksoverheid een planning en een aantal stappen in die planning. Bedenk wel: deze planning is niet definitief. Alleen de maatregelen per 11 mei zijn zeker. De verdere planning kan naar aanleiding van het aantal Corona-besmettingen en -ziektes worden aangepast.

11 mei: stap 1

 • Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan open. Maar kinderen gaan nog niet elke dag naar de basisschool.
 • Kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer werken. Ook pedicure en fysiotherapie mag weer. U moet een afspraak maken.
 • Buiten sporten mag. Maar u moet wel 1,5 meter afstand houden.
 • Bibliotheken gaan weer open.

1 juni: stap 2 (onder voorbehoud)

 • In de bus, tram, metro en trein is een mondkapje verplicht. Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als u echt moet.
 • Voortgezet onderwijs gaat open.
 • Terrassen mogen weer open.
 • Restaurants en cafés gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst reserveren.
 • Bioscopen gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.
 • Theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten eerst een kaartje kopen.
 • Museums gaan open. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.

1 juli: stap 3 (onder voorbehoud)

 • De campings gaan weer gewoon open. Ook de douches en toiletten zijn dan weer open.
 • Bioscopen, restaurants, cafés, theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 100 personen.

1 september: stap 4 (onder voorbehoud)

 • De sportscholen gaan weer open.
 • Binnen sporten en contactsport mag weer.
 • Sportwedstrijden mogen weer, ook het betaald voetbal. Maar er mag geen publiek komen kijken.

 

Tot zover de plannen van de Rijksoverheid.

Voor VTV betekent dit dat het gebouw de komende maanden nog gesloten zal blijven. VTV is ook niet aangewezen als topsportlocatie. Daarom kunnen we helaas ook geen faciliteiten voor onze topsporters aanbieden.

We gaan onderzoeken of het mogelijk is of we onze jeugdleden binnenkort een niet-tafeltennis activiteit buiten kunnen aanbieden.

We (het bestuur) gaan ons voorbereiden op een opening van het gebouw vanaf dinsdag 1 september. We gaan ook maatregelen uitwerken om binnen het VTV-gebouw de risico’s op besmetting zoveel als mogelijk te beperken. Immers, het virus blijft onder ons en er is nog geen vaccin of effectief medicijn. We zullen kijken naar de inrichting van de kantine, de kleedkamers en de speelzaal. Voor wat betreft het vrij spelen en het trainen denken we globaal aan de volgende aanpak:

 • Maximaal aantal bezoekers bepalen.
 • Dagen en tijdblokken bepalen.
 • De leden laten inschrijven op groepen.
 • Per groep een coördinator bepalen.
 • Nieuwe leden kunnen door de coördinator worden opgevangen.

 

Verder gaan we ons voorbereiden op de tafeltenniscompetitie. De senioren in de afdeling beginnen (onder voorbehoud) op maandag 14 september. De jeugd- en de landelijke tafeltenniscompetities beginen (onder voorbehoud) op zaterdag 19 september. We gaan maatregelen voorbereiden om ook tijdens de competitiewedstrijden de risico’s op besmetting zoveel als mogelijk te beperken.

Ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering zal later dan normaal worden gehouden. We komen hier kort na de definitieve openstelling van het gebouw op terug.

De Corona crisis heeft voor VTV ook financiële gevolgen. Barinkomsten vallen weg maar veel vaste kosten lopen door. Onze penningmeester Marco Langerak heeft met succes een beroep gedaan op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19. Dit betekent dat VTV een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,– heeft ontvangen van de Rijksoverheid. Binnenkort wordt een aanvullende steunregeling voor sportverenigingen verwacht. We zullen onderzoeken of we ook op deze regeling een beroep kunnen doen. Daarnaast blijft VTV afhankelijk van haar vaste sponsorbijdragen en contributie-inkomsten. We vragen daarom jouw begrip voor het gegeven dat de contributie-inning blijft doorlopen.

Ik blijf je op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen.

Heb je vragen over het VTV-beleid op dit punt, dan kun je met mij per e-mail contact opnemen. Mijn mailadres is hjcvscha@zonnet.nl

Meer informatie over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.

 

Met vriendelijke groet,

Bert van Schaik