Klaas Meerveld Toernooi afgelast

Beste mensen,

We hebben nagegaan of we onder de huidige Corona omstandigheden het geplande Klaas Meerveld Toernooi op een verantwoorde wijze kunnen organiseren.
Wij stuiten daarbij op een belangrijk criterium, namelijk het dringende advies om afstand te houden.
Onze conclusie is dat dit in onze kantine met een grotere groep mensen niet haalbaar is.
Darom hebben we het besluit moeten nemen dat het Klaas Meerveld Toernooi dit jaar niet door kan gaan. De mensen die hebben ingeschreven, ontvangen per mail bericht.

Met vriendelijke groet,
Bert van Schaik