EXTRA ALV VTV dd 17-07-2013

Hallo leden van VTV en eventuele belangstellenden. Afgelopen 17 juli is er een buitengewone Algemene Leden Vergadering geweest bij VTV. Het ging hier om het aangaan van een lening inzake de nieuwe vloer. Een verslag zal nog volgen, maar ik kan al wel melden dat de ALV unaniem heeft ingestemd met het aangaan van een lening tbv een nieuwe vloer in ons VTV-gebouw.

Inmiddels is de oude vloer eruit en wordt deze geschuurd zodat er opnieuw een laag beton gegoten kan gaan worden. Ik zal in een volgend bericht proberen een impressie te geven dmv van foto’s en een filmpje hoe de zaken er voor staan. Eind augustus is de zaal weer picobello op orde en kunnen we gaan spelen op een nieuwe vloer.

In de loop van deze of volgende week volgt een oproep voor een algemene grote schoonmaak, hou de website en uw email dus in de gaten!!!

 

Hendrik van Rooijen