Data om te onthouden

Even twee data om te onthouden c.q. deel te gaan nemen:

Zondag 25 mei aanstaande de clubkampioenschappen. Hebben jullie je al opgegeven? Na afloop een hapje eten. Hmm lekker!! (5 euro)

Zaterdag 27 december het Klaas Meerveldtoernooi!! Hou die datum vrij. Inschrijving kan vanaf oktober, ook voor verenigingen in de regio. Die zijn uiteraard ook weer van harte welkom.