Darten

Zoals jullie hebben kunnen zien, hangt er tegenwoordig een dartbord bij VTV. Als hier genoeg belangstelling voor is, lijkt het ons leuk om een onderlinge competitie te organiseren. Onder of naast het dartbord hangt een briefje waarop je kunt aangeven of je hier zin in hebt en zo ja, op welke avond je zou kunnen darten. Kom je even niet in de kantine, dan kun je het ook melden bij het secretariaat. Het is de bedoeling om eerst te inventariseren hoeveel mensen hier aan mee willen doen alvorens we van de start kunnen.