Algemene ledenvergadering woensdag 25 mei

Aan de leden van tafeltennisvereniging VTV,

Hierbij nodigen wij u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vreeswijkse Tafeltennisvereniging (VTV), die zal worden gehouden op woensdag 25 mei 2022 in het tafeltenniscentrum aan het Helmkruid te Nieuwegein, aanvang 20.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22-5-2019
 3. Jaarverslag Secretariaat 2019 tm 2021 (wordt per mail apart gestuurd)
 4. Jaarverslag Penningmeester 2019 tm 2021 (wordt per mail apart gestuurd)
 5. Verslag Kascommissie (wordt ter vergadering besproken)
 6. Verkiezing Kascommissie
 7. Begroting 2023 (wordt per mail apart gestuurd)
 8. Voorstel contributieHet bestuur stelt voor om per 01-07-2022 de contributiebedragen per halfjaar als volgt vast te stellen:

  Senioren: € 67,50 contributie + basiscontributie NTTB € 10,- + competitiebijdrage NTTB € 27,50 + spaarbedrag competitieshirt € 2,–

  Jeugd: € 57,50 contributie + basiscontributie NTTB € 10,- +  competitiebijdrage NTTB € 18,00 + spaarbedrag competitieshirt € 2,–

  Dynamic Tennis: € 50,-

  Overdag Tafeltennis: € 40,- + basiscontributie NTTB €10,-

  De huidige contributieregeling staat hier.

 9. Bestuursverkiezing

John van Hoeven heeft wegens persoonlijke omstandigheden zijn functie als voorzitter

moeten neerleggen, Deze functie wordt tijdelijk waargenomen door Bert van Schaik.

Hendrik van Rooijen heeft aangegeven af te treden als Algemeen Bestuurslid.

In het bestuur zijn de volgende functies vacant: Voorzitter, Algemeen Bestuurslid Jeugdzaken, Algemeen Bestuurslid Gebouwbeheer

Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen zich melden bij Tineke Buijtendijk of Bert van Schaik

 1. Mededelingen bestuur
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Tot ziens op woensdag 25 mei.
Namens het bestuur van VTV,

 

 

Met  vriendelijke groeten, 

Bert  van Schaik