Aanscherping Corona-regels per 10-7

Nederland werd een beetje Corona-moe, maar daardoor sloeg het virus weer keihard toe.

Vanaf morgen verandert het volgende in de gedragsregels:

• Er is een wettelijk verplichte barsluiting om 00:00.

Gegeven onze openingstijden zal dit meestal geen probleem zijn.

Medio augustus kijkt het kabinet opnieuw naar de situatie en de daarbij passende maatregelen.

Voor onze vereniging valt de aanscherping van de maatregelen mee. Het komt er wel op aan om de regels die er zijn strikt na te leven. Voor ons gelden de basisregels (thuisblijven bij klachten, handen schoon houden, afstand houden) en de regels voor de horeca (registratie, op afstand zitten, op tijd sluiten).

De details vindt je hier:
De nieuwe spelregels vanaf 10 juli.

Met vriendelijke groet,
Bert van Schaik