Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Met ingang van vandaag, 1 december is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 ingegaan. In deze wet staat dat het dragen van mondkapjes verplicht is in publieke ruimtes. Deze verplichting geldt voor iedereen in de leeftijd van 13 jaar en ouder. Deze tijdelijke wet geldt voor de duur van drie maanden, dus tot 1 maart 2021.

Vanwege deze wet is het ook in de VTV-accommodatie verplicht om een mondkapje te dragen als je 13 jaar of ouder bent. Je hoeft tijdens het sporten geen mondkapje te dragen. Voorafgaand aan het sporten moet je wel een mondkapje dragen. Direct na afloop van het sporten moet je het mondlapje weer opzetten. Onze trainers hoeven tijdens het training geven geen mondkapje te dragen. Voorafgaand aan – en na afloop van de training moeten onze trainers wel een mondkampje dragen.

Het niet naleven van de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij VTV kunnen leiden tot ernstige strafmaatregelen. Tegen de overtreders, maar ook tegen VTV. Daarom doe ik een klemmend beroep op iedereen om deze verplichting na te leven en zo nodig andere mensen hierop aan te spreken. Ik doe dit beroep niet alleen op onze coördinatoren, maar op alle leden.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Bert, neem met mij contact op indien deze uitzondering voor jou van toepassing is. Ik zal het dan doorgeven aan de betreffende coördinator.

Corona-preventie – onze regels op een rijtje:

1. Alleen de in de groepen geregistreerde personen zijn welkom.
Het maximale aantal individuele sporters bij senioren is in onze accommodatie 10 personen.

2. Kom alleen sporten als je de vijf gezondheidsvragen met “nee” kan beantwoorden.

3. Wettelijk verplicht: draag vanaf 13 jaar in de binnenruimte een mondkapje totdat je daadwerkelijk gaat sporten en zet direct na het sporten weer een mondkapje op. De trainer zet in de binnenruimte een mondkapje op. Als de training begint, mag de trainer het mondkapje afdoen. Als de training eindigt, zet de trainer weer een mondkapje op.

4. Ontsmet bij binnenkomst de handen.

5. Vul de presentielijst en het registratieformulier in.

6. We houden anderhalve meter afstand.

7. De kleedruimtes en douches mogen niet worden gebruikt. Dit geldt voor zowel jeugd als senioren.

8. De bar is gesloten.

9. De senioren gebruiken alleen de eigen, uniek gemerkte tafeltennis- of dynamic tennis ballen.

10. Bij senioren is alleen enkelspel toegestaan, geen dubbelspel.

11. In de speelvelden (twee bij dynamic tennis, vijf bij tafeltennis) mogen maximaal twee spelers komen. Iedereen blijft in de eigen speelhelft. De trainer mag zich vrij door de zaal bewegen, maar houdt 1,5 meter afstand, altijd bij senioren, zo veel mogelijk bij jeugd.

12. De senioren wisselen per training maximaal tweemaal van tegenspeler. Dit komt overeen met het gestelde maximum van groepsvorming van vier personen van verschillende huishoudens. Je kunt tijdens een training dus maximaal tegen drie anderen spelen.

13. We zorgen voor extra ventilatie met de afzuiging in de keuken, de open buitendeur en de open nooddeur in de speelzaal.

14. De tafels worden na het spelen gereinigd, hierna worden de handen ontsmet.

15. Kom niet te vroeg en vertrek op tijd.

16. Spreek duidelijk af wie de accommodatie afsluit.

Laten we deze Corona-crisis samen zo goed als mogelijk bestrijden.

Met vriendelijke groet,
Bert van Schaik