Algemene ledenvergadering 22 mei

Hierbij nodigen wij u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering over het jaar 2018 van de Vreeswijkse Tafeltennisvereniging (VTV), die zal worden gehouden op woensdag 22 mei 2019 in het tafeltenniscentrum aan het Helmkruid te Nieuwegein, aanvang 20.30 u

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23-5-2018 (bijlage per mail)
3. Jaarverslag Secretariaat 2018 (bijlage per mail)
4. Jaarverslag Penningmeester 2018 (bijlage per mail)

5. PAUZE

6. Verslag Kascommissie
7. Verkiezing Kascommissie
8. Begroting 2020 (bijlage per mail)
9. Bestuursverkiezing John van Hoeven heeft wegens persoonlijke omstandigheden zijn functie als voorzitter moeten neerleggen, Deze functie wordt tijdelijk waargenomen door Bert van Schaik. Hendrik van Rooijen heeft aangegeven af te treden als Algemeen Bestuurslid. Hij blijft wel de barzaken van VTV behartigen. Jörgen Verberne heeft aangegeven af te treden als Penningmeester. In het bestuur zijn de volgende functies vacant: Voorzitter, Penningmeester, Algemeen Bestuurslid Jeugdzaken, Algemeen Bestuurslid Gebouwbeheer Het bestuur stelt voor Marco Langerak te benoemen tot penningmeester. Kandidaten voor de overige bestuursfuncties kunnen zich melden bij Tineke Buijtendijk of Bert van Schaik
10. Mededelingen bestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting